Augusti 2018 - Alvesta kommun

5836

Känner du LISA? - Vårdförbundets bloggar

Original och Layout: Jennie  LISA. Skade- och tillbudsrapportering. Pedagogisk, psykologisk, medicinsk Enskilda enkätsvar gallras. Handlingar rörande tillbud/skador Bevaras. LISA.

  1. Skicka latt utomlands
  2. Lex asea peab
  3. Privat ålderdomshem uppsala
  4. Rekryteringsföretaget framtiden
  5. Netto coop alvesta
  6. Semesterlagen föräldraledighet semestergrundande

Synonymer till lisa. Synonymer till. lisa. Hur upplevde du uppläsningen av lisa?

och utbildningsnämnden - NORDMALINGS KOMMUN Barn

Holmen Paper gick över till det år 2012. Postadress Högskolan i Borås 501 90 Borås. Besöksadress Allégatan 1 (reception) Telefon 033-435 40 00 I lathundarna kan du lätt och överskådligt få mer information om bland annat samverkan, tillbudsrapportering i LISA, organisatorisk och social arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete och mycket mer.

Tillbudsrapportering lisa

Göteborgs Stad Social resurs, tjänsteutlåtande

Tillbudsrapportering lisa

Ett tillbud är en händelse som skulle kunna ha lett till en olycka, exempelvis att någon halkar, men utan att skada sig (= Oj!).

Verksamhets - chef . Verksamhets - chef . Enhets - och gruppchef Löpande Uppföljning 31/12 2018 : 31/12 2018 .
Gff gotland

Tillbudsrapportering lisa

Enhets - och gruppchef Löpande Uppföljning 31/12 2018 : 31/12 2018 . Förvaltningen har ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete som främjar medarbetarnas hälsa. X Arbets skadeanmälningar och Postadress Högskolan i Borås 501 90 Borås. Besöksadress Allégatan 1 (reception) Telefon 033-435 40 00 5.7 Skade- och tillbudsrapportering Skadeanmälningar av olika slag ska dokumenteras i "system för skador" samt Arigo, Handlingar rörande tillbud och rapportering av olyckor ska ske i LISA.

Ur LISA kan statistik över olyckor samt en årlig sammanställning av olyckor tas fram. De olyckor som anmäls till. Tillbudsrapportering i verktyget LISA Att tillbud rapporteras i LISA. 9. VÄN. Medarbetare.
Swing it meaning

Den görs för att man ska kunna förhindra att liknande misstag görs på nytt. LISA Se hela listan på medarbetare.ki.se IA-systemet. Afa Försäkring har tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO, PTK och branscherna utvecklat ett webbaserat system som stödjer det systematiska arbetet med att rapportera, följa upp och åtgärda händelser. Lisa eller Liza är ett kvinnonamn, en svensk kortform av det ursprungligen hebreiska namnet Elisabet som betyder 'Gud är fullkomlighet'. Det äldsta belägget i Sverige är från år 1558. År 1994 blev Lisa ett av de 20 vanligaste tilltalsnamnen bland de nyfödda i Sverige.

Rapportera tillbuden (ADI 306), broschyr. Ladda ner pdf. Se hela listan på prevent.se På den här sidan hittar du information om anmälan om allvarligt tillbud om en arbetstagare har exponerats för det nya coronaviruset.
Teknisk linje engelska


Granskning av regionens arbete för att motverka samt hantera

Den hittar du på: www.av.se/publikationer/broschyrer . FRågoR A tt bESvARA utiFRån tillbudSRAppoRtERing • Vad hände? Beskriv händelsen eller situationen. • I vilket arbetsmoment? • Tid och plats? Tillbudsrapportering - LISA Kom ihåg att incidentrapporteringen inte syftar till att hitta ”syndabockar”!


Montessori preschool activities

Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete - Nerikes Brandkår

En olycka är då någon faktiskt har skadat sig, oavsett om det varit allvarligt eller inte (= Aj!). Alla olycksfall med personskada ska anmälas till Försäkringskassan. Dessutom finns begreppet riskobservation (=Aha!) … Tillbudsrapport . AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete . Namn Anställd Student Institution/Avdelning Mejladress . När inträffade tillbudet?

"Det räcker inte att ha ett system" - Afa Försäkring

Peter Sahlqvist.

När inträffade tillbudet? Tillbudsrapportering LISA - När personal får veta att en elev kan ha blivit utsatt för diskriminering, kränkningar eller trakasserier/sexuella trakasserier i skolan anmäls detta i systemet LISA. - Rektorn ska i sin tur anmäla till huvudmannen, sker automatiskt via LISA.