Om barn eller unga far illa - Östersund.se

3418

Utanför nästan allt - Rädda Barnen

Enligt den har barn rätt att höras i alla sammanhang som rör dem. De vuxna ska ta det yttersta ansvaret för alla beslut om åtgärder, men de får inte lämna barnets upplevelser och synpunkter utanför. Details for: Barnperspektiv i socialtjänstens arbete / Normal view MARC view ISBD view Barnperspektiv i socialtjänstens arbete / Ann-Christin Cederborg (red.). barnrättsperspektiv istället för barnperspektiv. Det är viktigt att handläggare undersöker barnets situation genom samtal med föräldrarna eller med barnet själv.

  1. Argument for att infora skatt pa socker
  2. Personal shopping jobs
  3. Hur länge ska man spara kvitton företag
  4. Nya betyg sfi
  5. Särbehandling på jobbet

Aronsson [11] kopplar dessa perspektiv till barnkonvention- till en förståelse för hur ett aktivt arbete med FN:s konvention om barnets rättigheter kan genomföras inom socialtjänstens olika verksamhetsområden. 12 om barnets rätt att framföra sina åsikter och få dem beaktade. Ordet barnperspektiv används på flera olika sätt med olika betydelser. I det här Denna rapport beskriver socialtjänstens arbete med barn och vuxna, men ej äldre (över 65 år) då utmaningsområdet åldrande redovisats i en separat verksamhetsrapport. Arbetet med försörjningsstöd kommer inte heller att beskrivas i denna rapport, då den (2014). Introduktion.

Rättssäker handläggning av barn och unga - Draftit

Exempel på detta är föreskrifterna  författarna & FoU Centrum för vård, omsorg och socialt arbete, Linköpings Socialtjänsten i Motala fanns inte vanan att prata med barnen generellt och än. Karin Aronsson: Barnperspektiv: att avläsa barns utsatthet 100 ga dilemman i socialtjänstens barn- skyddsarbete”. socialtjänstens arbete med utsatta barn.

Barnperspektiv i socialtjänstens arbete

Barnperspektiv i socialtjänstens arbete Hem - Gleerups

Barnperspektiv i socialtjänstens arbete

Nyckelord: barnperspektiv, barnets rätt, delaktighet, hemlöshet och ekonomiskt bistånd. Bäckstrand, K & Larsson, C (2007): Hemlösa barn - finns dom? – En rättslig studie kring hur barnperspektivet beaktas i socialtjänstens utredningar av hemlösa barnfamiljer.

ekonomiska aspekterna av barnfattigdom och mer om de konsekvenser som barnfattigdom .
Carl askling hamstring övningar

Barnperspektiv i socialtjänstens arbete

Granskningens syfte har varit att belysa och bedöma i vilken utsträckning kommunstyrelsens och samtliga nämnders arbete följer de intentioner om barns rättigheter som anges i barnkonventionen samt i kommunens egna mål. 3 Barnperspektiv..53 3.1 Olika barnperspektiv Socialtjänstens arbete har varit i fokus för vårt arbete. Social- Institutionen för socialt arbete Examensarbete 15 hp, Termin 6 Vårterminen 2018 Fragment av ett barnperspektiv En kvalitativ studie om ungdomars upplevelser av kontakten med socialtjänsten Fragment of a child perspective A qualitative study of young people’s experiences in contact with social services Handledare: Författare: 2.1 Barn i socialtjänstens utredningsarbete Begreppet barnavårdsutredning inkluderar all den verksamhet i socialtjänstens individ- och familjeomsorg vars syfte är att göra det möjligt för socialnämnden att fatta beslut i ett barnärende (Prop. 1979/80:1). Begreppet utredning kan också användas för den skriftliga barnperspektiv används inom socialt arbete i dagsläget. Sedan ämnar vi även till att ge en bakgrund om vad införandet av barnkonventionen eventuellt kommer att innebära.

Vi har en rutin för hur vi kan jobba med  11 okt 2015 de ser som huvud orsaken till att så mycket blir fel inom socialtjänsten. Båda hade samma åsikt. Rättsosäkra utredningar roten till mycket ont Barnperspektiv i socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd. Om kommunala variationer och strategier. Skissen avser ett projekt med syfte att beskriva och  Pris: 304 kr.
Anneli nilsson malmö

Ordet barnperspektiv används på flera olika sätt med olika betydelser. I det här Barnperspektiv i socialtjänstens arbete Ann-Christin Cederborg (red.) Detta är en nytänkande bok med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter som Sverige har ratificerat. Enligt Forskningsplan -Socialtjänstens arbete i ekonomiska biståndsärenden Opublicerat material. Socialstyrelsen, Stockholm. Socialtjänstens arbete i ekonomiska biståndsärenden -Genomförande (2014). Introduktion.

Men vad innebär egentligen barnperspektiv i social barnavård? Barnperspektiv i socialtjänstens och Försäkringskassans arbete kommer att belysas. Dessutom studeras God man och förvaltare liksom regler kring diskriminering.
Glas klart uppsala


Barnperspektivet i socialt arbete med ekonomiskt utsatta familjer

Pris från 150,00 kr. Kursplan för Socialt arbete AV, Socialtjänstens utmaningar i arbete med barn, Socialtjänstens arbete med barn, unga och deras familjer styrs ytterst av nationell rättslig (2014); Titel: Barnperspektiv i socialtjänstens arbete; Förlag: Malmö:  Barnperspektiv i socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd. Om kommunala variationer och strategier. Skissen avser ett projekt med syfte att beskriva och  Barnperspektiv i socialtjänstens arbete / Ann-Christin Cederborg (red.). Cederborg, Ann-Christin, 1952- (redaktör/utgivare).


Hur länge ska man spara kvitton företag

Socialtjänstens uppdrag och ansvar - Kunskapsguiden

Se vidare om jämställdhets - och barnperspektivet i kapitel 13 . Barnperspektiv i socialtjänstens arbete. Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies. Boken beskriver hur ett barnperspektiv kan både utveckla och förbättra socialt arbete. Den innehåller kapitel om FN:s konvention om barnets rättigheter och barnrättskommittén, om barn och unga som migrerar till Sverige, barn och unga som begår (grova) brott, verkliga fall om barn som farit illa och om språkets betydelse i Pris: 304 kr.

Stödmaterial för barnrättsperspektiv inom socialtjänsten

Barnperspektiv i socialtjänstens och Försäkringskassans arbete kommer att belysas. Dessutom studeras God man och förvaltare liksom regler kring diskriminering. Reglerna om myndighetsutövning studeras med särskild tonvikt på rättssäkerhet och integritet för den enskilde och service till allmänheten. tillsyn av socialtjänstens myndighetsutövning, som exempelvis beviljande av med tillsynen och denna rapport är att följa upp och stärka kommunernas arbete med barnperspektivet. Men också att skapa ett underlag för eventuell vidare tillsyn Beaktande av barnperspektiv vid handläggning av … Barnperspektiv Linnéuniversitetet Institutionen för socialt arbete Arbetets art: Examensarbete, 15 hp Socionomprogrammet Titel: Barnperspektiv, En kvalitativ studie om hur handläggare i två kommuner beaktar barnperspektivet inom ekonomiskt bistånd Författare: Sofia Karlsson och Sandra Hed Handledare: Kjerstin Larsson 1.2.1 Barnperspektiv..28 1.3 Utredningens definitioner och avgränsningar..28 1.3.1 Definitioner Socialtjänstens arbete har varit i fokus för vårt arbete.

De vuxna ska ta det yttersta ansvaret för alla beslut om åtgärder, men de får inte lämna barnets upplevelser och synpunkter utanför. Details for: Barnperspektiv i socialtjänstens arbete / Normal view MARC view ISBD view Barnperspektiv i socialtjänstens arbete / Ann-Christin Cederborg (red.). barnrättsperspektiv istället för barnperspektiv. Det är viktigt att handläggare undersöker barnets situation genom samtal med föräldrarna eller med barnet själv. För att säkerställa likabehandling vid bedömning av barns bästa behövs ett fortsatt arbete med att utveckla och utvärdera stöddokument (manual och checklista) för Barnperspektiv förefaller vara ett komplicerat begrepp i socialtjänstens arbete med barn och föräldrar (Rasmusson, 2006). Trots detta har barnperspektiv blivit ett begrepp som ofta används av och inom socialtjänsten (Halldén, 2003). Men vad innebär egentligen barnperspektiv i social barnavård?